Când sărbătorim 100 de ani România sărbătorim și 100 de ani Biserica Evanghelică de confesiune augustană din România (BECAR). Sașii și implicit Biserica Evanghelică sunt parte constitutivă și nicidecum o jertfă a României Mari. Noi suntem parte integrantă a României de atunci și de astăzi. La 8 ian.1919, la adunarea de la Mediaș, sașii evanghelici s-au declarat pentru Unirea cea mare. Aceasta declarație a fost unul din motivele cheie care au înclinat balanța în decizia puterilor învingătoare de la Paris de a aproba unirea Transilvaniei cu Țara și Țării cu Transilvania. A fost un moment de grație după un război nimicitor și dezbinător. A urmat un secol zbuciumat și greu pentru toți, cu un al II-lea război mondial cu ororile lui și dezbinarea între vest și est. Pentru germanii din Europa și în special pentru cei din România, indiferent pe ce front și în ce armată au slujit, au urmat evacuări, deportări, expropieri și discriminări ai regimului comunist. Încrederea în statul român a ajuns în 45 de ani de „lumină” în dec.1989 la punctul zero și o consecință logică a fost emigrarea masivă a germanilor. Din 2007 nutrim din nou speranța că România se va dezvolta ca stat democratic, cu justiție dreaptă și independentă, respectând drepturile omului și egalitatea între persoane, etnii, culturi, religii și biserici, propagând libertatea, toleranța, respectul, spiritul de comuniune și totodată valorile creștine și europene demonstrate. Multe punți s-au clădit în timp între cei emigrați și cei rămași, germani, maghiari, români deopotrivă. Colaborări, parteneriate, prietenii ne leagă astăzi în noul orizont al Uniunii Europene. Să le dezvoltăm, extindem și intensificăm este una din provocările de astăzi în familia europeană cât și în societatea românească. Viitorul țării noastre este în Europa ca parte activă și pozitivă pentru unitatea Uniunii Europene. Sperăm că România și guvernanții ei actuali să devină conștienți că așa cum îți tratezi minoritățile așa vei fi și tu tratat în Europa, unde noi, cetățenii români, suntem minoritari. Pentru BECAR și enoriașii ei germani cuvântul „Urmăriți binele cetății și rugați-vă pentru ea pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei”, din profetul Irimia 29,7, a fost indicatorul primordial în cei 875 ani de existență pe acest tărâm, în cei 600 de ani de când au construit cetăți și în cei 100 de ani ai României Mari. Cu vorbe și fapte, la bine și la greu am conviețuit lângăolaltă și împreună, dar nicidecând împotriva celuilalt. Faptele se văd din anul 2000 încoace și astăzi, de când președintele actual, primarul de atunci, domnia sa d-l Klaus Johannis a preluat conducerea și responsabilitatea în cetatea Sibiului, precum și prin atitudinea și implicarea pozitivă a aleșilor Forumului Democrat German în municipiul și județul Sibiu îndeosebi, dar și în alte județe din Transilvania. Contribuția noastră o aducem fiindcă așa suntem educați și pentru că aparținem acestor locuri, care ne sunt cămin și patrie și pe care le iubim. Desigur lucrurile sunt în mișcare, se pot schimba, iar într-un stat democratic, cu o justiție dreaptă și funcțională, într-un cadru respectuos este normal ca minorități să devină majorități și majorități să devină minorități. Vrem să continuăm împreună pentru binele cetății Sibiului, cetății județului, cetății țării și cetății Europei, ceea ce s-a început cu 100 de ani în urmă. Deviza poate fi numai: dacă îi merge bine ei, cetății, ne merge și nouă bine și nicidecum invers. Vrem să continuăm împreuna cu încredere în Dumnezeu, cu răspundere conștientă și o atitudine fermă pentru binele comunității. În perimetrul BECAR prin proiectul centenar propriu – Chipuri-Frontiere-Frați – dorim să dăruim României Mari și regiunilor care s-au unit atunci (Transilvania, Banatul, Bucovina, Basarabia, Dobrogea, Regatul Vechi) un chip printr-o personalitate în a cărei biografie se pot citi vremurile trecute, o meditație despre importanța frontierelor trasate și retrasate în timp și un gând bun de luare aminte ca întâi de toate și în cele din urmă suntem cu toții, indiferent de etnie, limbă, cultură și confesiune, frați în credință și copii ai lui Dumnezeu. În acest sens Vă urez și ne urez: La mulți ani fraților! La multi ani România! La mulți ani Europa! Binecuvântarea lui Dumnezeu, a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh să vină și să rămâna asupra noastră acum și-n pururea și-n vecii veciilor. Reinhart Guib, Episcop Biserica Evanghelică C.A. din România